Sint-Maarten, Sint-Maarten de koeien hebben staarten de vrouwen hebben rokjes aan en 11 November is de dag, zo kan ik nog wel even doorgaan. Kent u deze liedjes nog en krijgt u hiervan ook een herinnering aan uw jeugd?

Sint-Maarten ook wel het lichtjesfeest genoemd staat weer voor de deur, het feest is vooral erg geliefd onder kinderen. Het word op 11 november gevierd of soms de avond ervoor. Het feest word gevierd in sommige streken van België, Nederland, Noord-Frankrijk, Duitsland, Portugal, Hongarije en uiteraard op het Eiland Sint-Maarten. 

Er worden verschillende speculaties gedaan over de oorsprong van het Sint-Maarten feest,  vaak word er geschreven dat het van oudsher een Germaans winterfeest is. Een Schotse antropoloog veronderstelt dat het feest een heidense oorsprong heeft.

Sint-Maarten in de vorige eeuw

Sint-Maarten was als bedelfeest oorspronkelijk alleen voor de armen en aan het begin van de 20ste eeuw zagen rijke burgers hun kinderen er liever niet aan mee doen na verloop van jaren veranderde deze houding en werd Sint-Maarten gezien als een mooie traditie die behouden moest worden.

Met de opkomst van Halloween in veel Europese landen is in dezelfde tijd van het jaar een concurrerend straatfeest ontstaan

De verspreiding van het Sint-Maarten feest

In de meeste landen en streken wordt het feest op een andere manier gevierd. In Nederland komt het feest in verschillende delen van het land voor. In Utrecht is het feest het populairst.

In Hongarije word Sint-Maarten gevierd onder de naam ’Marton-Nap’ en stamt uit de 14de eeuw.

Tradities in verschillende landen

De traditie is niet voor iedere streek of land hetzelfde, in sommige plaatsen in Nederland worden vreugdevuren ontstoken maar over het algemeen worden er optochten georganiseerd, over het algemeen worden deze lampionnentochten het meeste gehouden in de Noordelijke provincies. Kinderen maken of kopen een lampion en gaan met de lichtjes meestal in groepjes langs de deuren en zingen hier speciale Sint-Maarten liedjes en krijgen in ruil hiervoor snoep of fruit. Soms worden er zelfs op school lampionnen gemaakt.

In België gaan kinderen vaak verkleed langs de deuren maar dragen geen lampionnen mee. In bepaalde delen van België neemt Sint-Maarten de taak van Sinterklaas over, Het sinterklaas feest wordt hier nauwelijks of veel minder uitgebreid gevierd. Hierin zijn grote verschillen van dorp tot dorp op te merken.

In Hongarije hoort Sint-Maarten bij het advent-vasten. De dag van Sint-Maarten is de laatste dag waarop uitgebreid gegeten en gedronken mag worden en wordt daarom enthousiast gevierd.

In Duitstalige streken heeft Sint-Maarten veel weg van de Nederlandse versie: hier gaan de kinderen ook langs de deur om al zingend snoep te verzamelen.

Wat gaat u doen met Sint-Maarten? Laat u uw kinderen alleen over straat gaan om al zingend snoepgoed te verzamelen of gaat u nog lekker mee met uw kind om zijn of haar snoepgoed te vergaren? Wij van Speelgoeddirect willen u alvast heel veel plezier wensen!